Nie masz żadnych przedmiotów w koszyku

Blog - Podopieczny leżący i podopieczny o dużej wadze ciała

Podopieczny leżący i podopieczny o dużej wadze ciała
Przez Anna 18.01.2019 18:40

Nietrzymanie moczu i stolca jako przewlekły problem opiekuńczy wymaga całościowych odpowiedzi. Stąd w specjalistycznym piśmiennictwie używa się obecnie sformułowania menedżment nietrzymania. Pojęcie to oznacza, że profesjonalni opiekunowie nie tylko stosują odpowiednie techniki opiekuńcze i pielęgnacyjne, ale także używają nowoczesnych produktów, pozwalających optymalnie reagować na problem nietrzymania u pacjentów. .

 

Domy dla seniorów, domy opieki, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne i zakłady opiekuńczo-lecznicze zajmujące się pacjentami z nietrzymaniem oczekują na profesjonalną ofertę precyzyjnie odpowiadającą na potrzeby podopiecznych. Warto zwrócić uwagę, że do oferty tej należą nie tylko różnego rodzaju pampersy, wkłady, pieluchomajtki, ale także specjalna odzież i bielizna, która ułatwia utrzymanie higieny pacjenta pampersowanego.

 

Sekretem powodzenia w nowoczesnej opiece i pielęgnacji jest uwzględnianie indywidualnej specyfiki pacjenta. W myśl tej zasady, firma 4Care, działająca z sukcesem od lat na rynku produktów zabezpieczających, oferuje różnorodne body i kombinezony przeznaczone do zabezpieczenia pacjentów pampersowanych. Wśród tej grupy podopiecznych szczególne wyzwanie dla pielęgniarek i opiekunek stanowią pacjenci o dużej wadze ciała, pacjenci leżący oraz pacjenci z utrudnionym kontaktem. Niektóre z tych osób często nie są świadome noszonych przez siebie zabezpieczeń i wprawdzie nie ingerują w pampersy, ale z drugiej strony nie podejmują z personelem współpracy. Utrudnia to wymianę zabezpieczeń i utrzymanie higieny, zwłaszcza jeżeli pacjent jest ciężki i w dużej mierze bezwładny.

 

Rozwiązaniem powyższego problemu opiekuńczo-pielęgnacyjnego są oferowane przez firmę 4Care body z zamkiem na plecach i w kroku oraz kombinezony z zamkiem na plecach i w kroku. Dzięki zastosowaniu tych produktów, pacjenta nie trzeba rozbierać do zmiany pampersa - wystarczy rozsunąć zamek w kroku. Przynosi to liczne korzyści:

 

*Pielęgniarki / opiekunki nie są narażone na nadmierne przeciążenia, co pozwala im chronić własne zdrowie, a zwłaszcza unikać urazów kręgosłupa (choroby bardzo częstej wśród zawodów pielęgniarskich i opiekuńczych).

* Codzienne obowiązki związane ze zmianą zabezpieczeń mogą być wykonywane szybciej i sprawniej.

*Łatwiejsza i bardziej efektywna praca oznacza, że pacjent nie jest narażony na noszenie zużytych pampersów, co zmniejsza ryzyko powstania podrażnień, infekcji, odleżyn.

* Zmiana zabezpieczeń może odbywać się w sposób bardziej dyskretny, z większym poszanowaniem prywatności i intymności pacjenta.

*Zmniejszają się koszty związane z koniecznością częstego prania pościeli i odzieży pacjenta, gdyż odpowiednio zabezpieczony pacjent jest w mniejszym stopniu narażony na przeciekanie.

 

Innymi artykułami z tego asortymentu firmy 4Care są body na zatrzaski w kroku oraz body na zatrzaski na ramionach. Te produkty przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Body tego rodzaju:

 

* są wyjątkowo łatwe do zakładania,

* zapobiegają podwijaniu się bielizny czy koszulki (co ma duże znaczenie dla profilaktyki odleżynowej)

*osłaniają plecy pacjenta (pacjent nie ma nagich pleców).

* dodatkowo bezpiecznie przytrzymują pampersa (co jest ważne zwłaszcza w przypadku pacjentów, u których trwa leczenie odleżyn i którzy nie mogą nosić bielizny).

 

Argumentem zdecydowanie najistotniejszym jest to, że dzięki rozwiązaniom firmy 4Care zwiększa się komfort życia pacjenta oraz komfort pracy opiekunów